Strona główna - magazyn kulturalno – studencki

Multis Multum to magazyn studencki tworzony przez Studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości
pod nadzorem:

Redaktor Naczelna – mgr Aneta Idzik Nowak
Adiustator – dr inż. Dominika Woźny  

bezpłatny kwartalnik dostępny na terenie uczelni WSZiB przy al. Kijowskiej 14 w Krakowie.