17 sty '22

Kolejna debata Urban Talk #wyznaczamykierunki

Kolejna debata Urban Talk  #wyznaczamykierunki
()

16 milionów złotych — tyle wyda Urząd Marszałkowski na promocję Miasta Kraków i regionu Małopolska do 2023 r. Turystyka oczkiem w głowie Krakowa.

W związku z utrzymującą się pandemią COVID-19 Urząd Marszałkowski wraz z Urzędem Miasta Krakowa chcą wesprzeć promocję naszego regionu kampanią wizerunkową realizowaną na rynkach: brytyjskim, niemieckim, skandynawskim i amerykańskim.

13 stycznia odbyła się już piąta debata w ramach wydarzenia Urban Talk #wyznaczamykierunki miasta organizowanego przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie. W dyskusji pt. “Rozwój miasta – turystyka czy przestrzeń biznesowa?” wzięli udział:  Rafał Marek – Krakowska Izba Turystyki, Tomasz Daros – Przewodniczący Komisji Turystyki, Elżbieta Kantor – Dyrektor Wydziału ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa, Katarzyna Wysocka – Dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa, Julita Ewert – Stawowy – Zastępca Dyrektora Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Spotkanie prowadzili krakowska aktywistka Izabela Chyłek, Radna Edyta Kruk oraz Wicekanclerz WSZIB dr Borys Makary.

To właśnie podczas debaty Elżbieta Kantor zwróciła uwagę, że utrzymująca się pandemia COVID-19 ma bezpośredni wpływ na spadek gości zagranicznych zarówno w Krakowie, jak i innych miastach Małopolski. Stąd wspólna inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta Krakowa, by wesprzeć w tym trudnym czasie promocję Małopolski na rynkach zagranicznych najbardziej rokujących na przyszłość.

Inicjatywa Urban Talk – rozwój miasta Kraków

Podczas czwartkowej debaty zaproszeni goście zwrócili także uwagę na wzrost potrzeb mieszkańców samego Krakowa w zakresie lokalnej turystyki. Ograniczenie przemieszczania się podczas pandemii przełożyło się na znaczący wzrost spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Krakowa w swoim mieście. Prelegenci byli zgodni co do tego, że poprawa komunikacji wewnętrznej z mieszkańcami, promocja lokalnych zasobów miasta m.in. terenów zielonych (Salwator, Skałki Twardowskiego), uzdrowisk (Mateczny Zdrój) czy mniej znanych dzielnic, jak wspaniale rozwijająca się Nowa Huta powinna być priorytetem dla władz miasta. Rafał Marek z Krakowskiej Izby Turystyki zapewniał, że przełoży się to nie tylko na wzrost zadowolenia samych mieszkańców, ale i wsparcie lokalnych biznesów, które w obliczu utrzymującej się pandemii nadal narażone są na liczne straty.

Pomimo trudności, które są odczuwalne przez mieszkańców wraz z napływającymi w lecie turystami, Tomasz Daros – Przewodniczący Komisji Turystyki zachęca do solidarności, wzajemnego szacunku i podejmowania dyskusji i prób racjonalnych zmian legislacyjnych za przykładem innych miast. Wspomina tutaj o takich rozwiązaniach, jak wprowadzenie ograniczenia sprzedaży alkoholu  czy zamykania ogródków przy lokalach po 22.

Zapisy poprzednich wydarzeń, jak i harmonogram kolejnych spotkań są dostępne na www.wszib.edu.pl/urbantalk.

O Urban Talk

UrbanTalk. Inicjatywa realizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie to cykl wydarzeń poświęconych ekologii i życiu w mieście. Celem spotkań jest zaangażowanie lokalnej społeczności w debatę o kierunku rozwoju Krakowa i jego wpływie na codzienne życie mieszkańców. UrbanTalk to panele dyskusyjne, webinary, filmy oraz spotkania edukacyjne z mieszkańcami miasta.

W inicjatywę rozwoju miasta Kraków włączyły się także krakowskie szkoły, firmy i instytucje, którym bliska jest zielona idea. Wydarzeniom partnerują m.in. Miasto Kraków, Zarząd Zieleni Miejskiej, HEVRE, Krakowski Alarm Smogowy, Radio Kraków czy Dziennik Polski.

Promocja miasta Kraków – o organizatorze

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie jako uczelnia niepubliczna funkcjonuje na rynku już 26 lat. W ramach swojej działalności prowadzi zajęcia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym na następujących kierunkach: informatyka, finanse i rachunkowość, zarządzanie. Kształci na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych. Więcej informacji znajduje się na: wszib.edu.pl.

Jak bardzo interesujący był ten artykuł?

Kliknij na gwiazdkę, aby zagłosować

Średnia ocena / 5. Głosów:

Jak narazie nikt nie głosowal.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Szukaj
Multis Multum

Multis Multum to magazyn studencki tworzony przez Studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości pod nadzorem:

Redaktor Naczelna – mgr Aneta Idzik-Nowak

Adiustator – dr inż. Dominika Woźny  

Kontakt: a.idzik@wszib.edu.pl

Gdzie możesz nas czytać?

Multis Multum to bezpłatny kwartalnik dostępny na terenie uczelni WSZiB przy Al. Kijowskiej 14 w Krakowie.